L'ús d'una mateixa, saps com fer-ho?

Durant la nostra vida aprenem a fer servir ordinadors, cotxes, telèfons, càmeres, electrodomèstics, però poc sovint tenim la possibilitat d’aprendre a veure com ens usem nosaltres mateixes i com trobem maneres satisfactòries i eficaces de fer-ho.

Quan naixem no se’ns dona cap tríptic on s’explica com usar-nos, com fer servir el nostre cos físic, com reaccionar emocionalment o com utilitzar la ment.

Per tant vivim i ens anem adaptant a les circumstàncies desconeixent si la manera de resoldre una vegada serà la més convenient per les següents vivències. Creem hàbits, noves formes de reaccionar, d’usar el cos, la ment, les emocions,…

Una clau que és indispensable per poder entrar en aquest concepte d’usar-se és l’actitud del testimoni intern. Aquest testimoni intern no jutja (no diu això és bo o és dolent) només observa amb presència: ens veu reaccionar, pensar, sentir.

És en aquest espai on una pot començar a escoltar-se, a veure els diferents compartiments de l’ésser. Una pot començar a crear el seu propi manual: on soc, què és el que està passant ara i aquí… i així començar a tenir noves opcions per començar a usar el cos físic, la ment… noves opcions per gestionar les emocions i l’energia.

L’usar-se és un dels conceptes fonamentals en ATB.

Que és l'educació holística?

I et preguntaràs, què és ATB?

Awareness Through the Body (Consciència a través del cos) és un programa exhaustiu d’exercicis, tant per infants com per adults, que té com a finalitat expandir la consciència i oferir la possibilitat d’adonar-te’n de les teves pròpies percepcions i habilitats per poder arribar a ser un individu independent i conscient.


Les activitats són creatives i sovint divertides, es desenvolupen gradualment i fomenten l’atenció, la concentració, la relaxació i una sensació de benestar.

Al juliol de 1992 va començar a les escoles de Auroville (Índia) com un programa per ajudar als infants a augmentar la seva capacitat d’atenció, concentració i relaxació, i fomentar l’autoconsciència i la responsabilitat.


Les qualitats del programa són per aprofundir en l’autoconeixement i la seva aplicació a la vida diària.


A través d’una àmplia varietat d’exercicis i jocs, Awareness Through the Body ofereix l’oportunitat de conèixer-se millor practicant l’actitud de ser testimoni d’una mateixa, explorant la complexitat de l’ésser humà, trobant maneres d’integrar i harmonitzar aquesta complexitat al voltant del nostre centre més profund d’una manera experiencial, harmònica i sovint molt divertida.

A ATB explorem tot el nostre ésser a fi de poder visitar cada una de les parts que el conformen:

  • la part física: El cos

  • la parte física subtil: El cos energètic

  • la part vital: Les emocions i la part mental


Així podem anar més endins i trobem aquesta part on hi ha el nostre ésser més autèntic, i quan hi som poder-nos comunicar amb els altres i amb l’univers.

El que es vol a ATB és que la gent es descobreixi, creixi, i es pugui organitzar al voltant d’aquesta part més profunda on hi ha pau, harmonia i plena consciència.

El programa ATB es divideix en 5 mòduls. Avui et parlaré de dos d’ells.

ATB 1 Y ATB 2

ATB 1

En aquest taller, els participants entren en contacte amb les bases de Awareness Through the Body i dura 2 dies. S’exploren els temes següents:

Atenció i concentració: És el tema més present durant el taller i la base d’ATB. Hi ha exercicis per dirigir i focalitzar l’atenció, i augmentar la capacitat de concentració.

Exploració teòrica i pràctica de les diferents parts que formen l’ésser.

Respiració: Activitats per al desenvolupament de la consciència de la respiració i per prendre consciència de l’efecte que aquesta té sobre les diferents parts de l’ésser.

Relaxació: Exercicis per fomentar la capacitat de relaxació mental, emocional i física, i com entrar conscientment en elles.

Consciència sensorial: Exploracions que serveixen per obrir i refinar els sentits, i que permeten observar com aquests afecten les diferents parts de l’ésser.

Plats: Exercici d’introspecció, que porta els participants a experimentar l’existència d’un espai interior i un altre exterior, i els permet estar presents en els dos simultàniament.

ATB 2

Aquest taller dura 3 dies i té dos objectius:

– Refrescar, aprofundir i integrar millor les bases d’ATB explorades al taller d’introducció
– Portar als participants a explorar els següents nous teme

Consciència sensorial: Exercicis que serveixen per obrir i refinar els sentits i que permeten observar com aquests afecten les diferents parts de l’ésser.

Exploració de les emocions: Exercicis que ajuden a reconèixer les diferents emocions i els efectes que aquestes tenen en el cos físic, i porten a desenvolupar una actitud de “testimoni” cap a elles.

Jocs col·lectius: Una manera d’explorar les dinàmiques de grup, la influència d’un grup en un individu i a la inversa.

Consciència de l’estructura física: Exercicis per desenvolupar una consciència i un control conscient de contracció i relaxament del cos.

Exploració de la forma: que condueix a experimentar com la forma que pren el cos implica una percepció diferent d’una mateixa.

Si t’ha agradat el que has llegit i desitges seguir tenint informació sobre ATB i altres activitats relacionades amb el teu creixement personal, segueix-nos a les nostres xarxes socials!

Gràcies per ser-hi.

Pots deixar el teu comentari aquí 👇🏻